Japon Balığı: Fantail (Yelpaze Kuyruk) Japon Balığı

Fantail (Yelpaze Kuyruk) Japon Balığı

fantail standard, side view

red metallic fantail
yelpaze kuyruklu japon balığı
young red metallic fantails
fantail (yelpaze kuyruk) japon balığı

Fantail olarak bilinen yelpaze kuyruklu japon balığı, çift kuyruklu japon balıkları arasında üretilmesi görece kolay olanlardandır. Sağlıklı bir yelpaze kuyruklu japonda yüzgeçler düzgün olmalı ve kuyruk doğru çatallanma şekline sahip olmalı. Kuyruğa arkadan bakıldığında ikiye ayrılmış ve yelpaze şeklinde görünüyor olmalı. Kaliteli bir yelpaze kuyruklu japon canlı ve alert görünmeli, kuyruğu aşağı doğru sarkmış olmamalı, gövdesi ön-arka planda uzun olmamalı, rengi canlı ve yüzgeçlere doğru yansır şekilde olmalı.

fantail goldfish ile ilgili görsel sonucu
yelpaze kuyruk japon balığı

Yelpaze kuruklu japon balığı özellikleri:

1) Gövdenin üst sınırı ile alt sınırı arasındaki mesafe, ön ucu ile arka ucu arasındaki mesafenin 3/5'inden uzundur.
2) Sırt yüzgeci (dorsal yüzgeç) tek, diğer tüm yüzgeçleri çifttir.
3) Kuyruk iki parça çatal şeklinde olmalı.
4) Pektoral yüzgeçleri yuvarlakımsıdır.

fantail goldfish ile ilgili görsel sonucu
yelpaze kuyruk japon